Din flytteopgørelse

Din flytteopgørelse

 

Senest to uger efter fraflytningssynet af din bolig modtager du en foreløbig opgørelse over de forventede udgifter til istandsættelse.

Din endelige flytteopgørelse må ikke overstige den foreløbige med mere end 10 procent.
 
Du får din endelige flytteopgørelse hurtigst mulig efter vi har modtaget den sidste faktura fra håndværkerne. Det kan variere, men vil normalt tage omkring fire uger fra vi har modtaget sidste faktura.
 
Dit eventuelle tilgodehavende overfører vi til din bankkonto.
 
Hvis du har gæld i boligorganisationen, er det muligt at få tildelt en ny bolig, men hvis du ønsker at flytte endnu engang, skal du indbetale det skyldige beløb, før du kan få tildelt en ny bolig.