Opsigelse af din bolig

Opsigelse af din bolig

Hvis du ønsker at opsige din bolig, skal du gøre det skriftligt med tre måneders varsel til den 1. i en måned.
 
Du kan enten selv skrive din opsigelse eller udfylde et opsigelsesskema, som du kan få udleveret i vores boligbutik, eller følge links nederst på denne side.
 
For at være gyldig skal opsigelsen være underskrevet af både dig og din eventuelle ægtefælle eller samlever, hvis I begge står på lejekontrakten.
 
Opsigelsen skal desuden være udfyldt med dato for fraflytning, dit kontonummer til din bank, din nye adresse, hvis du kender den, og gerne dit telefonnummer af hensyn til boligansøgere, som ønsker at se din bolig. Du vil herefter få en bekræftelse på, at vi har modtaget din opsigelse.
 
I henhold til din lejekontrakt er der en periode på 14 dage til istandsættelse af boligen, hvor du skal betale huslejen (i Boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden er det dog indflytter, der betaler husleje i perioden for istandsættelse).
 
Flytter du ud af din bolig, inden dit opsigelsesvarsel udløber, vil vi forsøge at genudleje den hurtigst muligt.
 
Når du har opsagt din bolig, skal du give adgang til eventuelle kommende lejere, som ønsker at se boligen. Det kan ske på et tidspunkt, som du fastsætter.
 
Ved oplysning om lejers dødsfald, opsiger vi overfor skifteretten.