Syn ved din fraflytning

Syn ved din fraflytning

Ved fraflytning bliver din bolig synet af en inspektør, som vurderer hvilke istandsættelser, der skal foretages, før en ny lejer flytter ind.
 
Du får senest en uge før synet et brev om, hvornår vi syner din bolig, og du er naturligvis meget velkommen til at deltage i synet.
 
Din bolig skal være helt ryddet, og du skal have gjort hovedrent inden fraflytningssynet.
 
Hvis du selv ønsker at være til stede ved synet, beder vi dig om at medbringe alle nøgler til lejligheden samt eventuelt vaskekort.
 
Er du forhindret i at deltage, skal du aflevere nøgler og eventuelt vaskekort til din ejendomsfunktionær eller dit lokalkontor inden synet.
 
Vi sender dig en kopi af synsrapporten og et prisoverslag for istandsættelse hurtigst muligt efter synet.