Din venteliste

Din venteliste

Når du har meldt dig ind i RandersBolig, begynder du samtidig at optjene anciennitet på vores venteliste.

Hvis du vil bevare dit medlemskab og din anciennitet, skal du fremover indbetale 200 kr. én gang om året, uanset om du er aktivt boligsøgende på ventelisten eller ej.

Vi sender dig en opkrævning, når du skal betale dit anciennitetsgebyr. Derfor er det vigtigt, at du giver os besked, hvis du får ny adresse.

Din registrering på ventelisten er i øvrigt personlig, og den kan kun blive overdraget til din ægtefælle eller samlever ved dit dødsfald.

Vi tildeler altid ansøgere ledige boliger efter deres anciennitet.

Men ansøgere, der har boet mindst et år i den samme afdeling, i den samme boligorganisation, eller i en af de øvrige boligorganisationer under RandersBolig, har fortrinsret til den ledige bolig i den nævnte rækkefølge.

Det vil sige, at de kommer foran nye ansøgere eller ansøgere blandt nuværende beboere, der har boet mindre end et år i en af vores boliger.