Ventetider på boligtilbud

Ventetider på boligtilbud

Kære boligsøgende.

Når vi oplyser dig om ventetidernes længde, så er det et forsøg på at se ud i fremtiden og forudsige, hvor mange boliger, der vil blive opsagt.

Vi skal samtidig forudsige, hvor mange af dem, der allerede står på ventelisten, der konkret ønsker at indgå lejekontrakt på den bolig, vi tilbyder.

Disse forudsigelser baserer vi naturligvis på erfaringer fra de forudgående år. Men jo højere op på ventelisten man kommer; jo længere anciennitet man har; jo sværere bliver forudsigelserne.

Samtidig skal vi også forsøge at tage hensyn til de forskellige regler for anvisning, der findes i lovgivningen.

Således kan både kommunal anvisning og fleksible udlejningsregler påvirke ventetiderne.

Oprykningsventelisten for de beboere, der allerede bor i boligorganisationen, vil også påvirke ventetiderne. Ventetiderne på oprykningsventelisten vil altid være kortere end på den eksterne venteliste, da beboerne får fortrinsret.

Når man får en bolig, bliver man sat i bero.