Tilbud på bolig

Tilbud på bolig

Når du står aktiv på ventelisten vil du modtage boligtilbud på e-mail.

Prioritering af ansøgere
For alle boliger i Randersbolig gælder, at ansøgere til en bolig deles op i 4 grupper:

  1. Du er bolighavende i afdelingen
  2. Du er bolighavende i samme boligorganisation
  3. Du er bolighavende i en af de øvrige boligselskaber under RandersBolig
  4. Øvrige

I hver gruppe er det personen, som har den ældste anciennitet på ventelisten, der står forrest i køen til den ledige bolig. For at udnytte fortrinsretten i gruppe 1, 2 eller 3 skal du dog have boet mindst 1 år i din nuværende bolig.

Hvor står jeg på ventelisten?
Så længe du betaler det årlige gebyr, bevarer du din anciennitet på ventelisten. Men din aktuelle plads i køen til en bolig afhænger af dem, der står foran dig: Om de står aktive eller står i bero. Det skifter hele tiden, og du kan derfor både rykke op og ned på ventelisten.

Det vil sige

  • Du rykker frem i køen, når personer foran dig stiller sig i bero
  • Du rykker tilbage i køen, når personer foran dig skifter fra bero til aktiv


VIGTIGT AT BESVARE TILBUD

Når du får tilbudt en bolig, skal du svare ja eller nej til tilbuddet. Hvis du ikke svarer på tilbuddet, vil du efter 3 ikke besvarede tilbud blive stillet i bero.
Det betyder, at du ikke vil få tilbudt flere boliger, før du har kontaktet os eller har logget på ”Min side” og selv sat dig aktiv søgende igen.

Samtidig med at ansøgningen sættes i bero, får du automatisk tilsendt information herom via brev eller mail.

Det er i alles interesse – ikke mindst de boligsøgende – at vore tilbud sendes til færrest mulige ansøgere, samt at kontrakts-indgåelsen kan ske så hurtigt som muligt.
Derfor er det vigtigt at du målretter din boligsøgning, så du så vidt muligt undgår boligtilbud, som du allerede på forhånd ved er irrelevante.