Randers Arbejderes Byggeforening af 1874: Afdeling 1: Chr. Hauns Allé

Anvendelse af cookies

Cookies er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer optimalt. De giver os viden om brugen af siden. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies og hvordan du sletter dem.

Læs mere

Helhedsplan i Randers Arbejderes Byggeforening af 1874: Afdeling 1: Chr. Hauns Allé

       

Her kan du læse mere om renoveringsarbejdet, der er forbundet med helhedsplanen i boligorganisationen.

Siden bliver løbende opdateret med information, foldere og skrivelser, som vi har sendt ud til lejerne i forbindelse med helhedsplanen.

Status på projektet: Totalrådgiver er fundet. Projekteringen er forsat i gang. Vi forventer, at det fysiske arbejde starter op i sensommeren 2022. Tidsplanen er dog vejledende.

Læs senest omdelte statusskrivelse

Status på genhusning:
Genhusningsfællesmøde blev afholdt den 22. september 2021 og herefter er der løbende afholdt personlige genhusningssamtaler. Har du endnu ikke haft en personlig genhusningssamtale, skal du huske at booke et møde med genhusningskonsulenten. Kontakt Christina på clu@randersbolig.dk - så I sammen kan finde en tid til samtalen.
Læs mere om genhusning længere nede på denne side.

Helhedsplanen - kort fortalt:

På et ekstraordinært afdelingsmøde den 30. september 2020 stemte lejerne for en spændende helhedsplan i deres afdeling.

Formålet med helhelhedsplanen er at fremtidssikre afdelingens boliger, så de, som minimum, lever op til nutidige standarder og indretning. Derudover skal vi kunne tilbyde boliger til alle, uanset behov - fx også til ældre og gangbesværede. 

Helhedsplanen omfatter en gennemgribende renovering af afdelingens ejendomme og de omkringliggende udendørsarealer, med det formål at fremtidssikre afdelingens boliger ved at bringe dem op til nutidig standard og indretning.

Afdelingen består inden renoveringen af 152 boliger fordelt på forskellige ejendomme. Efter renoveringen vil afdelingen bestå af 148 boliger.

Helhedsplanen vil medføre en huslejestigning for alle boliger. Huslejestigningens størrelse afhænger af, hvor meget arbejde, der udføres i den enkelte bolig.

Hvad skal laves i afdelingen og i de enkelte boliger?

Der bliver etableret i alt 11 helt nye boliger i afdelingen. Boligerne vil ligge i tagetager i 3 forskellige ejendomme og i det nuværende erhvervslokale.

Derudover bliver der nedlagt boliger på Chr. Hauns Allé 4, 6 og 8. Her reduceres antallet af boliger fra 44 til 29. Dette sker for at kunne lave tilgængelighedsboliger, som lever op til nutidens standarder.

En tilgængelighedsbolig er en bolig med niveau­fri adgang – fx uden dørtrin og hvor en gang­besværet kan komme rundt. Samtidig er der elevator i opgangen. En tilgængelighedsbolig er ikke en handicap­bolig og boligerne er ikke forbeholdt nogen særlige grupper af beboere.

Det er forskelligt fra opgang til opgang, hvilke renoveringsarbejder der skal laves i de enketelt boliger:

Læs mere om renoveringen i de enkelte opgange og se fremtidig husleje og forhold i de enkelte boliger som følge af helhedsplanen:

Genhusning:

69 boliger bliver gennemgribende renoveret, hvor det ikke er muligt at blive boende, imens renoveringen af de enkelte boliger står på. De berørte lejere skal derfor genhuses i den periode, hvor den enkelte lejers bolig bliver renoveret.

De berørte opgange, hvor beboerne skal genhuses er:

  • Bygning 2: Chr. Hauns Allé 4, 6 og 8
  • Bygning 4: Viborgvej 24
  • Bygning 5: Viborgvej 26 og Chr. Hauns Allé 1 og 3

Genhusningsfællesmødet blev afholdt den 22. september 2021. De personlige genhusningssamtaler bliver afholdt i perioden 27. september til 7. oktober 2021. Skal du genhuses, skal du huske at booke et møde med genhusningskonsulenten, hvis du vil have indflydelse på din genhusning.

Det er meget vigtigt, at du husker at booke en tid til personlig samtale med genhusningskonsulenten. Hvis ikke du booker en samtale, vil du blive midlertidigt genhuset efter standardreglerne. 

Du finder kontaktoplysningerne til din genhusningskonsulent i den omdelte genhusningsguide, som du kan finde nedenfor.

Skal du genhuses?
Find svar på oftest stillede spørgsmål her

Læs den omdelte genhusningsguide

Læs invitationen til fælles genhusningsmøde

Se omdelte spørgeskema vedr. genhusning - kan printes

Siden bliver løbende opdateret

Læs mere om afdelingen her